Sushi / Sashimi - MENU
Asiana Cafe

Fatty Yellowtail

$4

hamachi toro